ACIDH- Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà (Barcelona)
Amalgama-7 Centre d’atenció biopsicosocial (Barcelona)
AMPANS- Escola Jeroni de Moragas (Manresa)
Associació PAS a PAS
CAD Terrassa
CDIAP Montsià (Amposta)
CDIAP Baix Penedès (El Vendrell)
CDIAP Corporació Sanitària Parc Taulí (Sabadell)
CDIAP Garrotxa (Olot)
CDIAP Ona (Tarragona i Valls)
Centre EL DAU (Granollers)
Centro Matices- Atención a la familia(Castelldefels)
Centre Montse Busquets (Barcelona)
TDAH Vallès (Sabadell)
CIM Centre de Psicologia Mèdica (Badalona)
Consulta Dr. Alda
CPL Badalona
CRAB Aprenem
CSMIJ Osona Consorci Hospitalari de Vic
Escola EE Crespinell (Terrassa)
Escoles EE Fàsia (Barcelona)
Escola EE L’Heura (Terrassa)
Escola EE Rel (Barcelona)
Escola EE Sants Innocents (Barcelona)
Escola Regina Carmeli Horta
Fundació Adana
Fundació Friends
Fundació OMS
Fundació Orienta
Gabinet psicològic Judith de Gea(Mataró)
IDAPP Institut de Diagnòstic i Atenció Psiquiàtrica i Psicològica
Punts de trobada Familiars Creu Roja
Servei de Psicologia i Psiquiatria Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat)
Servei d’Intervenció Especialitzada Tarragona
Serveis Socials Ajuntament d’Abrera
UNIM TEA Hospital St. Joan de Déu (Esplugues)*Aquesta llista pot estar subjecta a modificacions.