Amalgama-7 Centre d’atenció biopsicosocial
ACIDH- Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà (Barcelona)
AMPANS- Escola Jeroni de Moragas (Manresa)
Autismo TEAYUDO
CDIAP Montsià (Amposta)
CDIAP Corporació Sanitària Parc Taulí (Sabadell)
CDIAP Garrotxa (Olot)
Centre Montse Busquets (Barcelona)
TDAH Vallès (Sabadell)
CGO Mataró i Granollers
CIM Centre de Psicologia Mèdica (Badalona)
Col·legi Oms i de Prat (Manresa)
Consulta Dr. Alda (St. Cugat)
CPL Badalona
CRAB Aprenem
CSMIJ Osona Consorci Hospitalari de Vic
Escola EE Crespinell (Terrassa)
Escoles EE Fàsia (Barcelona)
Escola EE L’Heura (Terrassa)
Escola EE Rel (Barcelona)
Escola EE Sants Innocents (Barcelona)
Escola Regina Carmeli Horta
Fundació Adana
Fundació Friends – Educafriends
Fundació Friends - Laboralfriends
Gabinet psicològic Judith de Gea(Mataró)
IDAPP Institut de Diagnòstic i Atenció Psiquiàtrica i Psicològica
Punts de trobada Familiars Creu Roja (St.Cugat)
Punts de trobada Familiars Creu Roja (Terrassa)
Psicodiagnosis (Tarragona)
UNIM TEA Hospital St. Joan de Déu (Esplugues)
*Aquesta llista pot estar subjecta a modificacions.