• El nen com a víctima

-      Maltractament físic

-      Maltractament emocional

-      Abús sexual

-      Divorcis, separacions i adopcions

  • Marc legal

-      Psicopatologia Infantojuvenil i Llei

  • Violència escolar