• El nen com a víctima

- Maltractament físic

- Maltractament emocional

- Abús sexual

- Divorcis, separacions i adopcions

  • Marc legal

- Psicopatologia Infantojuvenil i Llei

  • Violència escolar