• Concepte, història i actualització
 • El nadó de risc: avaluació i intervenció
 • Desenvolupament i risc
 • El nen de 0-3 anys: Clínica, avaluació i intervenció
 • El nen de 3-6 anys: Clínica, avaluació i intervenció
 • Escolarització del nen amb discapacitat intel·lectual
 • Educació funcional i integració del nen amb discapacitat intel·lectual
 • L’adolescent amb discapacitat intel·lectual
 • Avaluació psicopatològica i psicoeducativa de la discapacitat intel·lectual
 • Intervenció psicopatològica en discapacitat intel·lectual
 • Les grans síndromes de la discapacitat intel·lectual
 • L’autisme: Concepte, clínica i avaluació
 • Diagnòstic diferencial dels trastorns generalitzats del desenvolupament i discapacitat
 • Intervenció psicopatològica i psicoeducativa dels trastorns generalitzats del desenvolupament
 • Intervenció psicofarmacològica dels trastorns generalitzats del desenvolupament i la discapacitat intel·lectual
 • La família del nen amb discapacitat intel·lectual o amb un trastorn generalitzat del desenvolupament