Cada curs l’alumne de Màster ha de realitzar 300 hores de pràctiques (600 hores en total, repartides en dos cursos). És recomanable realitzar les pràctiques en dos centres diferents, un cada curs. El primer any l’ordre de tria de centre es determina en funció de l’ordre d’admissió. El segon any l’ordre d’elecció es fa per sorteig. En el procés de selecció els alumnes de segon curs tenen preferència per davant dels alumnes de primer.

L’alumne de Postgrau ha de realitzar 300 hores de pràctiques en un curs acadèmic. Els alumnes de Màster tenen preferència de selecció davant dels alumnes de Postgrau.

Ordre d’elecció de pràctiques:

1er – Alumnes de Màster de segon any (l’ordre es determina per sorteig)

2on – Alumnes de Màster de primer any (per ordre d’admissió)

3er – Alumnes de Postgrau (per ordre d’admissió)

 

En finalitzar les pràctiques el tutor del centre realitza un informe final d’avaluació de l’alumne, en el que tenen en compte els següents punts, entre d’altres: capacitat tècnica, capacitat d’aprenentatge, administració de treballs, habilitats de comunicació oral i escrita, sentit de la responsabilitat, facilitat d’adaptació, creativitat i iniciativa, implicació personal, motivació, receptivitat a les crítiques, puntualitat, relacions amb el seu entorn de pràctiques i capacitat de treball en equip.