El Màster té una durada de dos cursos acadèmics, cada un dels quals consta de 60 hores de classes teòriques presencials i de 300 hores pràctiques. En finalitzar els dos cursos, l’alumne disposarà de 6 mesos més per presentar la tesina de Màster, que consisteix en una actualització bibliogràfica o un treball de recerca.

  • Màster Psicopatologia Clínica Infantojuvenil (70 crèdits ECTS, 4900€ – no inclou taxes d’expedició de certificats i títols) * Preus pendents d’aprovació

Funcionament de les classes d’actualització teòrica

Les classes tenen lloc els dimarts lectius entre octubre i febrer (ambdós inclosos) de 16.00h a 20.30h a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona. Cada professor envia o proporciona a la coordinació el material docent de suport que li sembla adient, i aquest material queda disponible al Campus Virtual fins que finalitza el curs.

El primer any es cursen el mòdul Malaltia crònica (discapacitat intel·lectual i trastorns de l’espectre autista) d’octubre a desembre i el mòdul Trastorns del comportament de gener a febrer. El segon any es realitzen el mòdul Trastorns emocionals d’octubre a desembre i el mòdul Psicologia legal i forense de gener a febrer.

A partir del mes de febrer, un cop al mes fins al juliol i de 16.00h a 19.00h, tenen lloc les classes del mòdul teòric-pràctic. (2 crèdits ECTS). Els temes d’aquestes classes varien cada curs. Els alumnes de màster i postgrau tenen un preu reduït de 55€.

Avaluació

Per l’avaluació es tenen en compte l’assistència a les classes teòriques, una prova tipus test per curs, una lectura crítica d’un article, els treballs pràctics de fi de curs, els informes finals dels tutors de pràctiques i la tesina final.

Per demanar un certificat acadèmic personal amb les notes del primer any ho podeu fer a:

Certificat acadèmic

Obtenció del títol

Per obtenir el títol cal entrar al següent link:

Procediment obtenció del títol

Per consultar les taxes per sol·licitar el títol:

Taxes obtenció del títol