Cada postgrau té una durada d’un curs acadèmic i consta de 60 hores de classes teòriques presencials i de 300 hores pràctiques.

  • Postgrau en Malaltia crònica (Discapacitat Intel·lectual i Trastorns de l’Espectre Autista) i trastorns del comportament (30 crèdits ECTS; 2.100€- no inclou taxes d’expedició de certificats i títols) * Preus pendents d’aprovació
  • Postgrau en Trastorns emocionals i Psicopatologia legal i forense (30 crèdits ECTS; 2.100€- no inclou taxes d’expedició de certificats i títols) * Preus pendents d’aprovació

Funcionament de les classes d’actualització teòrica

Les classes tenen lloc els dimarts lectius entre octubre i febrer (ambdós inclosos) de 16.00h a 20.30h a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona. Cada professor envia o proporciona a la coordinació el material docent de suport que li sembla adient, i aquest material queda disponible al Campus Virtual fins que finalitza el curs.

Avaluació

Per l’avaluació es tenen en compte l’assistència a les classes teòriques, una prova tipus test, una lectura crítica d’un article, el treball pràctic de fi de curs i l’informe final del tutor de pràctiques.

Obtenció del títol

Per obtenir el títol cal entrar al següent link:

Procediment obtenció del títol

Per consultar les taxes per sol·licitar el títol:

Taxes obtenció del títol