El Màster inclou 300 hores de pràctiques per curs, 600 hores en total. És recomanable que l’alumne realitzi les pràctiques en dos centres diferents, un per cada curs. El primer any les pràctiques es trien per ordre de preinscripció i el segon any l’ordre d’elecció es determina per sorteig.

Cada Postgrau inclou 300 hores de pràctiques.